THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

Đo đạc các chỉ tiêu chất lượng không khí ngoài trời, đo đạc nhằm dự báo thười tiết, lũ lụt, thiên tai…

Diễn biến thời tiết hôm nay, ngày mai, trong tuần và thậm chí cả tháng ra sao là một trong những nhu cầu thường nhật của từng người trong xã hội hiện nay.

Vậy, ai có trách nhiệm “giải quyết” nhu cầu đó? họ là những người làm nghề khí tượng thủy văn – chuyên dự báo về sự “đỏng đảnh” khó lường của trời đất. Vấn đề là không phải ai cũng thấu hiểu được công sức, trí tuệ, sự hy sinh thầm lặng của họ.

TRạm thời tiết, khí hạu thuỷ văn, sẽ giúp đỡ họ cho ra các dự báo chính xác hơn tình khí hậu của trời đất, Để theo dõi sự biến động của thời tiết và kịp thời ra các bản tin theo Quyết định số 46/2014 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai