Quan trắc yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động.

I. QUAN TRẮC YẾU TỐ VI KHÍ HẬU TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG.

Quan trắc các chỉ tiêu vi khí hậu trong môi trường

Yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động bao gồm 04 chỉ tiêu:

 • Nhiệt độ
 • Độ ẩm
 • Tốc độ gió
 • Bức xạ nhiệt

Theo đó, Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và giá trị cho phép tại nơi làm việc phân theo từng loại lao động được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc (đo vi khí hậu) ban hành trong thông tư 26/2016/TT-BYT thể hiện trong bảng dưới

Loại lao động

Khoảng nhiệt độ không khí

(0C)

Độ ẩm không khí

(%)

Tốc độ chuyển động không khí

(m/s)

Cường độ bức xạ nhiệt theo diện tích tiếp xúc

(W/m2)

Nhẹ

 

20 đến 34

40 đến 80

0,1 đến 1,5

35 khi tiếp xúc trên 50% diện tích cơ thể người.

70 khi tiếp xúc trên 25% đến 50% diện tích cơ thể người.

100 khi tiếp xúc dưới 25% diện tích cơ thể
người.

Trung bình

 

18 đến 32

40 đến 80

0,2 đến 1,5

Nặng

16 đến 30

40 đến 80

0,3 đến 1,5

Trong đó, ở một số điều kiện đặc biệt:

 • Đối với điều kiện lao động nóng, độ ẩm cao, tốc độ chuyển động không khí có thể tăng đến 2 m/s.
 • Đối với các phòng có điều hòa nhiệt độ, tốc độ chuyển động không khí có thể dưới 0,1 m/s đối với lao động nhẹ, dưới 0,2 m/s đối với lao động trung bình và dưới 0,3 m/s đối với lao động nặng nếu thông gió trong phòng đảm bảo nồng độ khí CO2 đạt tiêu chuẩn cho phép.
 • Chênh lệch nhiệt độ theo độ cao vị trí làm việc không quá 30C
 • Chênh lệch nhiệt độ theo chiều ngang của vùng làm việc không quá 40C đối với lao động nhẹ, không quá 50C đối với lao động trung bình và không quá 60C đối với lao động nặng. Nhiệt độ chênh lệch trong nơi sản xuất và ngoài trời không vượt quá 50C

Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu theo nhiệt độ cầu ướt (WBGT) được quy định tại bảng dưới (Đơn vị: 0C)

Thời gian tiếp xúc với
nguồn nhiệt

Loại lao động

Nhẹ

Trung Bình

Nặng

Liên tục

30,0

26,7

25,0

75%

30,6

28,0

25,9

50%

31,4

29,4

27,9

25%

32,2

31,4

30,0

 

Phương pháp xác định các yếu tố vi khí hậu

Phương pháp xác định yếu tố vi khí hậu theo TCVN 5508 – 2009: Không khí vùng làm việc – Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo.

 1. Xác định thời gian đo, vị trí đo, số điểm đo phù hợp với yêu cầu của mục 5 theo TCVN 5508 – 2009
 2. Tiến hành đo đạc, ghi số liệu theo phương pháp ứng với từng chỉ tiêu phù hợp với quy chuẩn này

 

PP xác định nhiệt độ không khí

Dụng cụ đo: Nhiệt kế điện tử hoặc nhiệt kế thủy ngân, có thể lấy chỉ số của nhiệt kế khô trong ẩm kế Asmann, dụng cụ đo đạt các thông số sau:

 • Nhiệt kế bầu khô (oC) có khoảng đo từ 0-50oC sai số ±2oC
 • Nhiệt kế bầu ướt (oC) có khoảng đo từ 0-50oC sai số ±2oC
 • Nhiệt độ bề mặt (oC) có khoảng đo từ 0-50oC sai số ±5oC

Tham khảo thêm thiết bị “tại đây”

PP xác định độ ẩm không khí

Dụng cụ đo: Ẩm kế điện tử, ẩm kế Asmann hoặc ẩm kế dụng cụ đo đạt các thông số sau:

 • Độ ẩm tương đối có khoảng đo từ 10-90% sai số ±1%

Tham khảo thêm thiết bị “tại đây”

PP xác định tốc độ chuyển động của không khí

Dụng cụ đo: Thiết bị điện tử hiện số + dụng cụ xác định hướng gió, thiết bị đo gió cầm tay + dụng cụ xác định hướng gió, dụng cụ đo đạt các thông số sau:

 • Từ 0-5 m/s yêu cầu sai số ±0,1; trên 5 m/s yêu cầu dụng cụ có sai số ±0,5

Tham khảo thêm thiết bị “tại đây”

Xác định cường độ nhiệt bức xạ

Dụng cụ đo: Dùng nhiệt kế cầu đen điện tử hiện số

 • Dụng cụ có đơn vị đo W/m2 với khoảng đo từ 10-350 yêu cầu sai số ±0,5; trên 350 sao số ±5

Tham khảo thêm thiết bị “tại đây”

 

*Sau khi đo đạc, xác định riêng biệt từng yếu tố vi khí hậu chúng ta còn phải đánh giá tổng hợp điều kiện vi khí hậu với hai đại lượng chung gồm:

 • Nhiệt độ hiệu dụng dùng để đánh giá ảnh hưởng phối hợp của nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ chuyển động của không khí.
 • Nhiệt độ cầu ướt WBGT Nhiệt độ cầu ướt WBGT (hay gọi là nhiệt độ tam cầu)

Ngoài ra cũng có thể dùng các biểu đồ để đánh giá vi khí hậu

 

Tham khảo thêm các thông số cũng như chỉ số khác trong TCVN 5508 – 2009

 

 

 

Cung cấp giải pháp thiết bị quan trắc yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động tại:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN  

VPKD:

50 Tân Thới Nhất 21, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 8, 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, HN

Tel/ Fax:

028. 66 570570 | 028. 62 557709

Hotline:

0943 66 44 00 (Mr.Thạch) | 0932 66 44 22 (Mr.Long)

Mail:

info@vietnguyenstore.com | thach.hoang@vietnguyenstore.com

Web:

www.vietnguyenstore.com | www.vietnguyenlab.net | www.sieuthithinghiem.com