Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV VIS

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV VIS

Sử dụng nguyên lý hấp thu phân tử trong định luật lambert beer

Sử dụng trong các ngành: thực phẩm, phân tích phòng thí nghiệm…..

Hiển thị 1–12 của 23 kết quả