Máy Đo Hoạt Độ Phóng Xạ Alpha Và Beta Dải

Máy đo hoạt độ phóng xạ alpha, beta

Hạt alpha gồm hai proton và hai neutron liên kết với nhau giống như hạt nhân helium, do đó có thể viết là 2He4, có điện tích bằng +2e và có khối lượng gần bằng 4 lần khối lượng nucleon. Hạt alpha xuất hiện trong quá trình phân rã của hạt nhân phóng xạ nặng như uranium, radium,…đôi khi quá trình phân rã alpha làm hạt nhân ở trạng thái khích thích do đó sẽ kèm theo phân rã gamma để giải phóng năng lượng 

Các tia beta được phát ra bởi các hạt nhân không bền khi nó phân rã phóng xạ tức thời. Một hạt beta có điện tích 1,6.10-19C và khối lượng rất nhỏ  (0,00055 amu). Sự biến đổi hạt nhân thường phát ra electron năng lượng cao và positron .

Thiết bị đo phóng xạ alpha, beta

Hiển thị một kết quả duy nhất