Cân Phân Tích – Cân Kỹ Thuật

Cân 2,3,4,5,6, số lẻ, dùng trong phân tích, đo lường, ứng dụng phòng thí nghiệm, các cơ sở kinh doanh có phòng thí nghiệm, phân tích môi trường, phân tích các vật liệu quý….

Được trang bị các tính năng vượt trội, đáp ứng các yêu cầu của thông tư ban hàng tại Việt Nam.

Hiển thị một kết quả duy nhất